Villa Kakelbont

Opvangboerderij

Home

Welkom bij opvangboerderij Villa Kakelbont!

Villa Kakelbont  is een kleinschalige opvangboerderij (in wording..) op een schitterende locatie aan de rand van ons mooie dorp Dalfsen. In januari 2011 hebben we officieel onze opvangboerderij een naam gegeven:
Villa Kakelbont’ met andere woorden onze boerderij heeft de luxe als een villa, maar je mag er leven zoals je bent: simpel, bont, ziek of gezond kortom, een kakelbont gezelschap is welkom!
Vanaf 2008 bieden wij weekendopvang en naschoolse opvang voor kinderen en jong volwassenen met een beperking en/of een vorm van autisme. Ook organiseren wij jaarlijks een vakantieweek voor deze doelgroep.

Op de boerderij wonen  Wim en ik met onze 5 kinderen in de leeftijd van 13 tot 23 jaar. Wim en ik hebben de zorg van Villa Kakelbont op ons genomen. Wim (51) werkt een aantal dagen in de bouw, en ik, Anja (50) werk als Sociaal Pedagogisch Werker in de gehandicaptenzorg.  

Villa Kakelbont is een opvang waar vraaggerichte dagbesteding en begeleiding geboden wordt aan mensen die speciale zorg nodig hebben, en weekend opvang om ouders een time out te geven.
Villa Kakelbont is een kleinschalige opvangboerderij die gericht is op persoonlijke benadering. De wensen van de deelnemer is voor ons het grootste belang, daar passen wij onze activiteiten op aan. Wij bieden  zorg, waarbij we een persoonlijke relatie aangaan met iedereen die bij ons werkt/verblijft. Daarom woont de begeleiding ook op de boerderij. De continuïteit van de zorg is hiermee ook gegarandeerd. En dat vinden we belangrijk. 
Wij willen samen met ons gezin een thuis bieden waar mensen zich veilig voelen en echt worden gezien. Het is een plek waar we samenleven en naar elkaar omzien. 

We nodigen u van harte uit om via het menu hierboven het reilen en zeilen op onze opvangboerderij te bekijken. Wilt u Villa Kakelbont een 'live' bezoek brengen? U bent van harte welkom!
Een stukje idealisme?.... Ja dat wel, maar iets wat zeker ook werkelijkheid kan gaan geworden."


Hartelijke groet Wim en Anja Dijk.

….Villa Kakelbont voor mens en dier veel plezier...........