Missie / Visie

Op onze zorgboerderij vinden wij een persoonlijke benadering en gelijkwaardigheid belangrijk. Dit vinden wij belangrijk omdat wij willen dat de mensen die bij ons op de zorgboerderij komen zich gehoord, gezien en veilig voelen. Ook vervullen onze dieren hierin een belangrijke rol. In de praktijk zien wij dat het even knuffelen met de hond, de kat of de geitjes een positief effect heeft op de mensen. Zo werkt het kalmerend, stress verlagend en bevordert contact met een dier de openheid naar andere mensen.

Wij vinden het belangrijk om de mensen die bij ons op de zorgboerderij komen goed te leren kennen en gezamenlijk inzichtelijk te maken wat iemand nodig heeft. Door een persoonlijke benadering en oprechte aandacht wordt onderzocht wat iemand graag zou willen doen op de zorgboerderij en welke activiteiten passend zijn. Wij zijn van mening dat goede zorg begint met een betrokken hart voor de mensen die bij ons komen. Vanuit onze christelijke missie en visie staan respect en vertrouwen bij ons centraal. Echter maken wij geen onderscheid tussen mensen die geloven, anders- of niet-geloven, iedereen is welkom!

Daarnaast streven wij naar maatschappelijke verwevenheid tussen de zorgboerderij en lokale ondernemers. De samenwerkingen die wij hierin onderhouden leiden tot arbeidsmatige activiteiten en verscheidenheid in ons aanbod. In de praktijk merken wij dat het uitvoeren van arbeidsmatige activiteiten een positieve uitwerking hebben, het vergroot het gevoel van maatschappelijke betrokkenheid. De mensen weten waar producten en klussen vandaan komen dit vergroot het gevoel van verbonden en verantwoordelijkheid.

'n Impressie

"In de praktijk zien wij dat het even knuffelen met de hond, de kat of de geitjes een positief effect heeft op de mensen. Zo werkt het kalmerend, stress verlagend en bevordert contact met een dier de openheid naar andere mensen"